Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SHU 30.83510-04 с.Ивански-път IV-73011 02.04.1996 карта
02.04.1996
0
SHU 30.83510-05 гр. Шумен - сметища за ТБО 29.11.2001 карта
29.11.2001
0
SHU 30.83510-06 Шумен-кв. "Дивдядово"-водопровод "Мараш" 17.09.2002 карта
17.09.2002
2
SHU 30.83510-07 гр. Шумен - кв."Дивдядово" - кв.3 и 4, водопровод 24.10.2005 карта
22.09.2015
24.10.2005
5
SHU 30.83510-08 гр. Шумен - кв."Дивдядово" - водопровод ф300АЦ 09.05.2011 карта
09.05.2011
1
SHU 30.83510-09 гр. Шумен-ул."Шуменска крепост" 36, 36а и 38 06.02.2015 карта
06.02.2015
0
SHU 30.83510-10 гр.Шумен-м-т "Под манастира" ПИ 516 24.04.2015 карта
24.04.2015
1
SHU 30.83510-11 гр.Шумен-бул."Велики Преслав", свл.2, км6+550км 14.05.2015 карта
14.05.2015
2
SHU 30.83510-12 Път SHU1193 - гр.Шумен-Панорамен път-гр. Шумен 10.06.2016 карта
10.06.2016
2
SLV 11.39030-01 гр.Котел, местност "Мушията" 04.03.1979 карта
14.05.1984
0
SLV 11.39030-02 гр.Котел-ул."Гърневец" 20 06.06.1999 карта
01.01.1979
06.06.1999
4
SLV 11.39030-03 Път 48028 гр.Котел-местност "Зеленич" 07.06.2000 карта
05.07.2010
03.06.2000
6
SLV 11.39030-04 гр.Котел-ляв бряг река Котлешница 07.07.2000 карта
07.07.2000
21.07.2016
2
SLV 11.39030-05 Път II Омуртаг-Котел-на 3км преди табелата на гр. Котел 14.04.2000 карта
14.04.2000
0
SLV 11.39030-07 гр. Котел-под ул. "З. Стоянов", кв.85 21.03.2005 карта
21.03.2005
2
SLV 11.39030-08 Път IV-48034 Катунище-Нейково-5км преди с.Нейково 26.02.2015 карта
26.02.2015
1
SLV 11.39030-09 Път IV-48034 Катунище-Нейково-500м преди Моллов мо 26.02.2015 карта
26.02.2015
1
SLV 11.39030-10 Път II-48 Омуртаг-Котел-на 9км преди табелата на гр. Котел 18.03.2015 карта
18.03.2015
0
SLV 11.39030-11 гр.Котел-кв. "Изток" N172 23.03.2015 карта
23.03.2015
1
SLV 11.39030-12 гр. Котел-склон над музикалното училище-свл.1 03.06.2015 карта
03.06.2015
1