Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
DOB 03.99958-01 Балчик кк"Албена" 01.01.1972 карта
01.01.1980
03.10.2016
3
DOB 03.99958-02 к.к.Албена-склон СИ от р-т Арабела 12.09.2003 карта
12.09.2003
2
DOB 03.99958-03 KK Албена - склон над х-л "Здравец" 15.03.2010 карта
15.03.2010
1
DOB 17.05009-01 СИ от с.Божурец 19.03.1983 карта
19.03.1983
1
DOB 17.05009-01-01 Голф игрище "Тракийски скали" 07.06.2011 карта
07.06.2011
12.07.2017
4
DOB 17.05009-01-02 Голф комплекс "Тракийски скали-крайбрежен склон при сондажа за минерална вода 01.07.2014 карта
01.07.2014
1
DOB 17.05009-01-03 Крайбрежен склон преди входа на голф комплекс "Тракийски скали" 18.09.2014 карта
18.09.2014
12.07.2017
5
DOB 17.35064-01 Каварна-вилна зона 19.03.1972 карта
19.03.1972
2
DOB 17.35064-02 Каварна-яхт клуба 19.03.1992 карта
01.10.2006
4
DOB 17.35746-01 с.Камен бряг-Яйлата 15.09.1972 карта
18.02.1987
1
DOB 17.65543-01 kk "Русалка"-"Тауклиман" 19.03.1972 карта
28.10.1999
1
DOB 17.65543-01-01 к.к. "Русалка" - при "Големия български плаж" 27.01.2011 карта
27.01.2011
4
DOB 17.65543-01-02 k.k."Русалка"-между басейна и ресторанта -свл.1 27.01.2011 карта
27.01.2011
4
DOB 17.65543-01-03 k.k."Русалка"-между басейна и ресторанта -свл.2 27.01.2011 карта
27.01.2011
4
DOB 17.65543-01-04 кк "Русалка"-срутище хелинг 06.04.2012 карта
06.04.2012
1
DOB 17.72693-01 С.Топола-склон под селото 01.01.1983 карта
01.01.1983
0
DOB 17.72693-02 нос "Иканталъка" 01.01.1983 карта
18.06.1983
1
DOB 17.72693-03 нос "Иканталъка"-циркус 01.01.1999 карта
18.06.1984
1
DOB 17.72693-03-01 Нос "Иканталъка"-къмпинг СБА 01.01.1982 карта
18.06.1983
2
DOB 27.53549-01 Път III-7103, с.Бакалово-с.Оногур 07.05.2012 карта
07.05.2012
2