Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
DOB 03.02508-09 Балчик Ракиджийница под ДТГ 01.01.1997 карта
01.01.1997
1
DOB 03.02508-10 Балчик Западно-Дворцово дере 01.01.1972 карта
01.01.1972
1
DOB 03.02508-10-01 Балчик "Почивно дело" 01.01.1986 карта
01.01.1987
1
DOB 03.02508-10-02 гр. Балчик - х-л "Айсберг" 23.11.2005 карта
23.11.2005
1
DOB 03.02508-11 Балчик Дворцово-Момчилово дере 01.01.1986 карта
01.01.1986
1
DOB 03.02508-11-01 Балчик "Консистентно свлачище" 01.01.1972 карта
01.01.1972
1
DOB 03.02508-11-02 гр.Балчик-"Свилоза" 20.04.1985 карта
17.08.1999
19.10.2016
31.05.2017
9
DOB 03.02508-11-03 Балчик "Сборно място" 01.01.1997 карта
01.01.1997
31.05.2017
5
DOB 03.02508-11-04 КК „Двореца“-под вила „Сюита“ 26.06.2014 карта
26.06.2014
1
DOB 03.02508-11-05 Склон над дамбата между кк "Двореца" и пътна връзка "Момчил" 09.04.2014 карта
09.04.2014
1
DOB 03.02508-12 Балчик циркус "Момчил" 01.01.1972 карта
01.01.1972
3
DOB 03.02508-12-01 Балчик "Овчаров плаж" 01.01.1986 карта
01.01.1986
07.11.2013
6
DOB 03.02508-12-01-01 Склон над пътна връзка "Момчилово дере" 17.03.2015 карта
17.03.2015
1
DOB 03.02508-13 Балчик "Западни Караманлии"-"Фиш-Фиш" 01.01.1972 карта
01.01.1988
1
DOB 03.02508-14 Балчик "Фиш-Фиш"-изток 01.01.1999 карта
01.01.1983
1
DOB 03.02508-14-01 Балчик "Фиш-Фиш"-ул.4 и ул.12-локално 09.03.1999 карта
17.07.2014
09.03.1999
01.04.2010
02.06.2017
3
DOB 03.02508-14-02 Балчик "Фиш-Фиш"-"Зл.рибка"-ул.3 и ул.4 01.01.2000 карта
01.01.2010
17.03.2015
02.06.2017
8
DOB 03.02508-15 Балчик "Фиш-Фиш"-запад 01.01.1999 карта
01.01.1999
1
DOB 03.02508-15-01 М-т "Фиш-Фиш" - склон между р-т 789 и дере "Фиш-Фиш" 07.05.2015 карта
07.05.2015
2
DOB 03.02508-18 Свлачище-срутище "Ак баир" 02.02.2010 карта
02.02.2010
06.04.2017
5