Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BGS 27.58356-06 гр.Приморско-склон между рампата и гробището 17.07.2014 карта
17.07.2014
1
DOB 03.02508-01 Калолечебница "Тузлата" 01.01.1972 карта
18.06.1979
2
DOB 03.02508-02 Източни Караманлии 01.01.1972 карта
19.06.1965
2
DOB 03.02508-03 Балчик пречиствателна станция-циркус 01.01.1964 карта
19.06.1964
1
DOB 03.02508-03-01 Балчик пречиствателна станция-крайбрежен склон 01.01.1972 карта
19.06.1973
2
DOB 03.02508-04 гр. Балчик-кв. "Изток" 01.03.1972 карта
01.03.1999
3
DOB 03.02508-04-01 гр.Балчик-казино"Чайка" 01.01.1972 карта
01.01.1972
1
DOB 03.02508-04-02 Балчик ул."Тимок"-Казино 01.01.1982 карта
19.06.1984
12.10.2018
4
DOB 03.02508-04-03 гр. Балчик-път II-Добрич-Балчик 05.02.1999 карта
05.02.1999
0
DOB 03.02508-04-04 Балчик-циганско дере 14.09.1999 карта
04.03.2000
3
DOB 03.02508-05 Балчик-пакети 21.03.1966 карта
21.03.1989
6
DOB 03.02508-05-01 Балчик-ул."Ехо" (бивша "Москва") 21.03.1986 карта
21.04.1986
05.11.2014
6
DOB 03.02508-05-02 Балчик-нов плаж - свлачище 1 21.03.1972 карта
21.03.1972
3
DOB 03.02508-05-03 Балчик-нов плаж - свлачище 2 21.03.1972 карта
21.03.1972
3
DOB 03.02508-05-04 гр. Балчик-свлачищен клин "Църквата" 01.03.1982 карта
06.09.1988
5
DOB 03.02508-05-05 гр. Балчик-ул.'Захари Зограф" 02.02.2010 карта
16.02.2010
1
DOB 03.02508-05-06 гр. Балчик-ул."Златко Петков" 19.02.2010 карта
19.02.2010
2
DOB 03.02508-06 Балчик ЕСПУ"Хр.Ботев" 01.01.1983 карта
01.01.1986
1
DOB 03.02508-07 Балчик ВиК - ул.Захари Зограф" 01.01.1972 карта
01.01.1984
1
DOB 03.02508-08 гр.Балчик,ул."Ал.Стамболийски" 01.01.1983 карта
01.01.1983
1