Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BGS 18.62548-01 с.Речица, община Руен 11.01.1999 карта
11.01.1999
1
BGS 18.67725-01 Път с. Заимчево-BGS 2180 09.05.2016 карта
09.05.2016
04.04.2018
3
BGS 21.30822-01 Път с.Маринка-с.Зидарово - км 2+800 30.01.2009 карта
30.01.2009
1
BGS 21.67800-01 гр. Созопол-"Райски залив" 10.02.1981 карта
10.02.1981
2
BGS 21.67800-02 комплекс Saint Thomas 10.02.2009 карта
10.02.2009
1
BGS 21.67800-03 Крайбрежен склон северно от комплекс Saint Thomas 10.02.2009 карта
31.07.2015
03.05.2011
10.02.2009
27.01.2020
10
BGS 21.67800-04 гр. Созопол-м-т "Буджака" 19.02.2010 карта
19.02.2010
1
BGS 21.81178-01 с. Черноморец-к-г "Черноморец" 11.01.1987 карта
11.01.1997
03.05.2017
2
BGS 21.81178-01-01 с. Черноморец-к-г "Черноморец"-свлачище 1 21.01.2015 карта
21.01.2015
2
BGS 21.81178-01-02 с. Черноморец-к-г "Черноморец"-свлачище 2 21.01.2015 карта
21.01.2015
2
BGS 21.81178-01-03 с. Черноморец-к-г "Черноморец"-свлачище 3 21.01.2015 карта
21.01.2015
2
BGS 21.81178-02 с.Черноморец-път СО "Червенка" 19.02.2010 карта
19.02.2010
2
BGS 27.37023-01 с. Китен-база Кремиковци 11.04.2001 карта
11.04.2001
1
BGS 27.37023-02 Китен-база БТК 10.07.1990 карта
05.02.2013
3
BGS 27.37023-03 Китен-лагер-район Нови Искър 28.03.2002 карта
28.03.2002
1
BGS 27.58356-01 гр.Приморско-крайбрежен склон под ПИ V-766-свл.1 08.05.2013 карта
08.05.2013
1
BGS 27.58356-02 гр.Приморско-крайбрежен склон под гробището-свл.2 08.05.2013 карта
08.05.2013
1
BGS 27.58356-03 гр.Приморско-крайбрежен склон под гробището-свл.3 08.05.2013 карта
08.05.2013
1
BGS 27.58356-04 гр.Приморско-южен бряг-под ул."Крайбрежна"-свл.1 17.07.2014 карта
17.07.2014
2
BGS 27.58356-05 гр.Приморско-южен бряг-под ул."Крайбрежна"-свл.2 17.07.2014 карта
17.07.2014
2