Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
BGS 15.61056-05 С.Равда-нос Акротирия-свлачище между буна 2 и буна 3 01.08.1988 карта
01.08.1988
22.10.2019
2
BGS 15.61056-06 С.Равда-нос Акротирия-свлачище между буна 3 и буна 4 01.08.1988 карта
01.08.1988
22.10.2019
2
BGS 15.61056-07 с.Равда-пред селото-около ролбата 10.11.1999 карта
10.11.1999
0
BGS 15.94054-01 ВС "Елените" - над обходния път 30.05.1995 карта
30.05.1995
1
BGS 15.94054-02 ВС "Елените"-над детската градина 22.04.1997 карта
22.04.1997
0
BGS 15.94054-03 ВС "Елените"-над последния хотел Royal bay 22.05.2002 карта
22.05.2001
2
BGS 15.94054-04 ВС "Елените"-над късата буна 23.10.2013 карта
23.10.2013
2
BGS 17.57491-01 нос "Лахна"-свл.участък 1 01.12.2002 карта
02.12.2002
2
BGS 17.57491-02 нос "Лахна"-свл.участък 2 01.12.2002 карта
01.12.2002
3
BGS 17.57491-03 нос "Лахна"-свл.участък 3 02.12.2002 карта
02.12.2002
4
BGS 17.57491-04 нос "Лахна" – ПС на МО –свлачище 1 01.12.2002 карта
02.12.2002
18.11.2014
3
BGS 17.57491-05 Нос Лахна – ПС на МО –свлачище 2 02.12.2002 карта
02.12.2002
18.11.2014
2
BGS 17.57491-06 Нос Лахна – ПС на МО –свлачище 3 02.12.2002 карта
02.12.2002
18.11.2014
3
BGS 17.57491-07 Нос Лахна – ПС на МО –свлачище 4 02.12.2002 карта
02.12.2002
18.11.2014
3
BGS 17.57491-08 Нос Лахна – ПС на МО –свлачище 5 02.12.2002 карта
02.12.2002
18.11.2014
3
BGS 17.57491-09 Източно от нос "Лахна"-свлачище 6 02.12.2002 карта
02.12.2002
4
BGS 17.57491-10 източно от нос "Лахна"-свлачище 7 02.12.2002 карта
02.12.2002
3
BGS 17.57491-11 източно от нос "Лахна"-свлачище 8 02.12.2002 карта
02.12.2002
4
BGS 18.21614-01 ПЪт Провадия-Айтос - преди входа на с. Добромир 13.09.1984 карта
0
BGS 18.24699-01 Деривация Китка-Варна, на изхода на с. Дъскотна, посока гр. Айтос 17.11.2015 карта
17.11.2015
1