Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 13.68998-03 с.Старо Оряхово-кв.35 и кв.36 26.02.2010 карта
26.02.2010
1
VAR 13.68998-04 с. Старо Оряхово-над ел.подстанцията 29.04.2013 карта
11.10.2013
29.04.2013
2
VAR 13.83404-01 с. Шкорпиловци 12.11.1974 карта
12.11.1974
1
VAR 13.83404-02 В.З.Шкорпиловци 26.02.2010 карта
26.02.2010
2
VAR 16.00789-01 Деривация Китка-Варна 11.02.2015 карта
11.02.2015
09.11.2018
2
VAR 24.58503-01 Провадия-източен скат-ул."Овеч" 12.09.1982 карта
12.09.1982
27.10.2016
2
VAR 24.58503-02 Провадия-източен скат-ул."Скобелев" 12.02.1996 карта
12.02.1996
27.10.2016
4
VAR 24.58503-03 Провадия-западен скат 12.09.1996 карта
12.09.1996
1
VAR 24.58503-04 Провадия-ул."Н.Калипетровски" 14, 16, 18 12.03.2006 карта
01.12.2007
12.03.2006
2
VAR 24.58503-05 Провадия - ул."Желез Йорданов" 75 и 77 26.02.2010 карта
26.02.2010
1
VAR 24.58503-06 Провадия - ул."Желез Йорданов" 87 и 89 26.02.2010 карта
26.02.2010
0
VAR 26.32528-01 Път Варна-с. Изгрев 04.04.2005 карта
04.04.2005
0
VAR 26.58654-01 с.Просечен 01.01.1983 карта
0
VAR 26.80861-01 с.Чернево, водоем 01.01.1985 карта
01.01.1985
0