Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 06.10135-42 нос Галата - р-т"Романтика" 22.03.2010 карта
22.03.2010
1
VAR 06.10135-43 Варна, кв."Младост", ул."Поп Димитър" 01.01.2010 карта
22.05.2014
01.01.2010
2
VAR 06.10135-44 Варна-кв.Аспарухово-ул."Розова долина"-свлачище 1 12.05.2012 карта
07.08.2014
12.05.2012
6
VAR 06.10135-45 гр.Варна-кв.Аспарухово"-ул."Розова долина"-свл. 2 11.03.2013 карта
11.03.2013
3
VAR 06.10135-46 Варна, кв.Аспарухово, ул."Розова долина" N51-свл.3 11.02.2014 карта
11.02.2014
07.08.2014
3
VAR 06.10135-47 Варна-кв.Аспарухово"-ул."Розова долина"78-свл.4 11.02.2014 карта
11.02.2014
07.08.2014
2
VAR 06.10135-48 Варна, кв."Вл.Варненчик"-насипище над "Балъм дере" 07.08.2014 карта
07.08.2014
1
VAR 06.10135-49 Варна, кв. "Аспарухово", ул."Найчо Цанов"69 01.01.2014 карта
16.09.2014
1
VAR 06.10135-50 Варна, кв. "Аспарухово", м-т"Вилите"-склон над СОУ 26.06.2014 карта
26.06.2014
2
VAR 06.10135-51 Варна, кв. "Аспарухово", м-т"Вилите"-склон над СОУ 26.06.2014 карта
26.06.2014
2
VAR 06.10135-52 Варна, "Галата"-дерето под ул."Фичоза" 07.08.2014 карта
07.08.2014
15.07.2015
4
VAR 06.10135-53 Варна,кв."Младост"-по склона над ул."Поп Димитър" 26.06.2014 карта
15.09.2014
1
VAR 06.10135-54 Варна, кв."Аспарухово"-местност "Бункера" 01.10.2014 карта
01.10.2014
3
VAR 06.30497-01 Варна, с.Звездица-"Куру чешма" (срещу завоя) 01.01.1997 карта
01.03.2010
01.01.1997
0
VAR 06.30497-02 Над пътя за с.Звездица 01.03.2010 карта
01.03.2010
3
VAR 06.94015-02 Варна, кк"Зл.пясъци"-сектор С 01.01.1972 карта
01.01.1972
1
VAR 13.16050-01 с.Горен Чифлик-ул."Витоша" 26.02.2010 карта
26.02.2012
2
VAR 13.21912-01 гр. Долни Чифлик м-т "Маните"-масив 200 по КВС 26.03.2015 карта
26.03.2015
26.03.2015
3
VAR 13.68998-01 с.Старо Оряхово, кв.70 01.03.1984 карта
03.03.1984
20.07.2017
0
VAR 13.68998-02 с.Старо Оряхово-кв.35 04.04.1996 карта
12.11.1996
25.04.2017
2