Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 06.10135-21 Варна,югоизточно от нос "Галата" 01.01.1987 карта
01.01.1987
1
VAR 06.10135-22 Варна, "Галата"-ул."Фичоза" 24.12.1987 карта
24.12.1987
10
VAR 06.10135-24 Варна ПС"Аспарухово"3 01.01.1993 карта
01.01.1993
1
VAR 06.10135-25 Варна, Морска градина-р-т"Червените камъни" 05.02.1997 карта
05.02.1997
1
VAR 06.10135-26 Варна, Морска градина-над р-т"Буната" 01.01.1997 карта
01.01.1997
3
VAR 06.10135-27 Варна кв."Възраждане"-IVм.р. над бл.63 19.06.1997 карта
19.06.1997
1
VAR 06.10135-28 Варна, местност "Пчелина" 06.02.1998 карта
06.02.1998
3
VAR 06.10135-29 Варна ж.к."Владиславово"-Балъм дере-"Орбита" 11.02.1998 карта
11.02.1998
2
VAR 06.10135-30 Варна ж.к."Владиславово"-Балъм дере-"свл.2 11.02.1998 карта
11.02.1998
17.03.2010
03.04.2018
4
VAR 06.10135-31 Варна - нос "Галата" 09.03.1998 карта
26.09.1999
4
VAR 06.10135-32 Варна, кв. 'Максуда"-ляв склон на дере 07.06.2000 карта
07.06.2000
0
VAR 06.10135-33 Варна, Морска градина-над р-т "Корал" 02.06.2005 карта
02.06.2005
2
VAR 06.10135-34 Варна, по пътя между кв.Аспарухово" и кв. "Галата" 19.08.2008 карта
19.08.2008
4
VAR 06.10135-35 Варна, Морска градина – под Карин дом 09.11.2009 карта
01.01.2015
09.11.2009
2
VAR 06.10135-36 Морска градина-до ХМС 01.01.2010 карта
01.01.2015
01.01.2010
1
VAR 06.10135-37 Варна-кв."Аспарухово"-ул."Калач" 11.02.2010 карта
11.02.2010
07.08.2014
4
VAR 06.10135-38 Варна, кв."Аспарухово"-ул. "Найчо Цанов" 17.03.2010 карта
17.03.2010
2
VAR 06.10135-39 Варна, кв."Аспарухово"-ул. "Кирил и Методий" 17.03.2010 карта
17.03.2010
2
VAR 06.10135-40 Варна, кв."Галата"-източно от ул."Крайбрежна" 17.03.2010 карта
17.03.2010
3
VAR 06.10135-41 Варна, кв."Галата"-дерето под ул."Фичоза" 01.01.2010 карта
01.01.2010
1