Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 06.10135-04-17 Варна,к.к."Слънчев ден"-над морския клуб (свл.2) 18.11.2003 карта
18.11.2003
2
VAR 06.10135-04-18 Варна,к.к."Слънчев ден"-при оранжериите 01.01.2005 карта
01.01.2015
01.01.2005
2
VAR 06.10135-04-19 Варна,к.к."Слънчев ден"-свл.над Яхтеното пристанищ 01.11.2009 карта
01.11.2009
1
VAR 06.10135-04-20 път VAR1082 км03+1.5(над к.к.Сл.ден) 29.11.2012 карта
29.11.2012
03.05.2017
6
VAR 06.10135-04-21 KK"Слънчев ден"-над морския клуб (свл.3) 05.09.2018 карта
05.09.2018
1
VAR 06.10135-05 Варна свл.циркус"Виница" 01.01.1972 карта
13.10.1999
3
VAR 06.10135-05-01 Варна сп."Траката" 01.01.1969 карта
01.01.1969
3
VAR 06.10135-05-02 Варна сп."Райко Даскалов" 01.01.1968 карта
01.01.1968
1
VAR 06.10135-05-03 Варна сп."Почивка"-"Траката"-Турист.спалня 01.01.1972 карта
01.01.1972
2
VAR 06.10135-05-04 между сп."Почивка" и сп. "Траката"-свл.1 15.06.1978 карта
15.06.1975
2
VAR 06.10135-05-05 между сп."Почивка" и сп. "Траката"-свл.2 15.06.1978 карта
15.06.1978
2
VAR 06.10135-05-06 Варна "Евксиноград"-лозята 01.01.1986 карта
01.01.1986
1
VAR 06.10135-05-07 Път I-9 сп."Траката" - под Ротондата 05.02.1993 карта
05.02.1993
1
VAR 06.10135-05-08 "Евксиноград"-над спортния комплекс 01.01.1995 карта
01.01.1995
1
VAR 06.10135-05-09 Евксиноград" - склона над крайбрежната алея 23.02.2005 карта
23.02.2005
2
VAR 06.10135-05-10 гр.Варна-нос 'Траката"-свл.1 18.02.2010 карта
05.08.2014
18.02.2010
3
VAR 06.10135-05-11 гр.Варна-нос "Траката"-свл.2 18.02.2010 карта
18.02.2010
2
VAR 06.10135-05-12 гр.Варна-десен склон на Фатрико дере - мост канал 17.03.2010 карта
17.03.2010
2
VAR 06.10135-05-13 Варна ж.к.Виница ул."Стоян Бацов" 19 05.08.2014 карта
05.08.2014
2
VAR 06.10135-06 гр.Варна - циркус 01.01.1972 карта
01.01.1972
1