Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 02.54145-01-16 ВЗ Кранево-свл.Кипарис-юг - свл.4 14.05.2012 карта
14.05.2012
2
VAR 02.54145-01-17 ВЗ"Кранево" , под път I-9, сп."Фара"-сп."Обзор" 15.10.2012 карта
15.10.2012
21.11.2016
4
VAR 02.54145-02 с.Осеново, кв.4-десен бряг на р."Селска" 09.09.2014 карта
09.09.2014
2
VAR 05.07598-01 хижа "Вълчан"-Карадере 12.05.1972 карта
18.09.1984
1
VAR 05.07598-02 Бяла-пристанището-свл.4 12.06.1987 карта
20.10.2015
18.09.2001
4
VAR 05.07598-03 Бяла-к-г ЕНПРОМОН-свл.1 19.03.1998 карта
28.10.2001
20.10.2015
7
VAR 05.07598-04 Бяла-к-г ЕНПРОМОН-свл.2 24.02.1998 карта
18.09.2001
20.10.2015
5
VAR 05.07598-05 Бяла-свл.3 - северно от к-г ЕНПРОМОН 13.06.2001 карта
13.06.2001
20.10.2015
4
VAR 05.07598-07 Бяла-к-г ЕНПРОМОН-свл.6-между свл.1 и свл.2 15.02.2010 карта
15.02.2010
20.10.2015
3
VAR 05.07598-08 Бяла-свл.5 - северно от свл.3 02.03.2010 карта
02.03.2010
20.10.2015
2
VAR 05.07598-09 Бяла-над рибарските бараки 26.03.2010 карта
26.03.2010
3
VAR 05.07598-10 Крайбрежен склон под УПИ II-1493,кв. 131 01.08.2014 карта
01.08.2014
2
VAR 05.07598-11 Крайбрежен склон под УПИ II-291, кв.171-1 01.08.2014 карта
01.08.2014
3
VAR 05.07598-12 Крайбрежен склон, местност "Глико" 21.07.2014 карта
21.07.2014
2
VAR 05.07598-13 Склон между рибарско пристанище и к-г 'ЕНПРОМОН" 21.07.2014 карта
21.07.2014
3
VAR 05.07598-14 гр.Бяла-склон над ПС в района на риб.прист.Чайка 03.02.2015 карта
03.02.2015
3
VAR 06.10135-01 Циркус "Златни пясъци" 01.01.1972 карта
01.01.1972
0
VAR 06.10135-01-01 КК"Златни пясъци" - Вили Лукс" 01.01.1972 карта
01.01.1972
1
VAR 06.10135-01-02 КК "Златни пясъци" - сектор С 08.05.1972 карта
08.05.1984
0
VAR 06.10135-01-03 КК "Зл. пясъци"-над х-л "Иберия стар" 01.03.2010 карта
01.03.2010
0