Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
VAR 02.53691-02 с. Орешак-под помпената станция 03.04.1995 карта
03.04.1995
1
VAR 02.54145-01 В.З. "Кранево"-"Дългия яр" 03.06.1983 карта
01.01.1983
1
VAR 02.54145-01-01 ВЗ "Кранево"- сп."Кипарис"-север 03.06.1982 карта
06.06.1985
01.11.2016
4
VAR 02.54145-01-01-01 Сп."Кипарис"-север-склона между ПИ28,29 и 508.464 01.03.2014 карта
01.03.2014
01.11.2016
2
VAR 02.54145-01-02 ВЗ"Кранево" сп."Обзор" 01.01.1972 карта
01.01.1972
12.06.2017
5
VAR 02.54145-01-02-01 сп."Обзор"-ВЗ Кранево-преокосирана част 13.10.1987 карта
13.10.1987
1
VAR 02.54145-01-02-02 сп.Обзор_преоткосирана част - свл.2 04.04.2006 карта
04.04.2006
1
VAR 02.54145-01-03 ВЗ"Кранево" сп."Фара"-свл.1-южен циркус 01.03.1984 карта
01.01.1984
2
VAR 02.54145-01-04 ВЗ"Кранево" сп."Панорама" 11.01.1972 карта
29.05.1990
12.05.2015
15.06.2017
7
VAR 02.54145-01-05 ВЗ "Кранево"- Острия завой 03.06.1982 карта
06.03.1982
1
VAR 02.54145-01-06 ВЗ"Кранево", сп."Кипарис"-свл.1 01.01.1984 карта
01.01.1984
1
VAR 02.54145-01-07 ВЗ"Кранево" м/у сп."Обзор"-сп."Фара"-свл.2 01.01.1986 карта
01.01.1986
1
VAR 02.54145-01-08 ВЗ"Кранево", сп."Кипарис"-свл.3 10.08.1995 карта
10.08.1995
1
VAR 02.54145-01-09 ВЗ"Кранево", сп."Кипарис"-юг 14.03.1998 карта
14.03.1998
08.06.2017
5
VAR 02.54145-01-10 ВЗ"Кранево" - фар"Екрене"-свл.3-север 01.01.1995 карта
01.01.1995
1
VAR 02.54145-01-11 КК"Златни пясъци", ПСОВ"Златни пясъци" 01.04.1997 карта
01.04.1997
15
VAR 02.54145-01-12 ВЗ"Кранево" сп."Фара"-свл.4-си от Фара 01.01.2000 карта
01.01.2000
1
VAR 02.54145-01-13 ВЗ"Кранево" сп."Фара"-свл.5-на сев.граница 01.01.2004 карта
01.01.2004
1
VAR 02.54145-01-14 Обслужвващ път за "Панорама" III 20.05.2006 карта
20.05.2006
2
VAR 02.54145-01-15 ВЗ"Кранево" , под път I-9,сп."Фара"-свлачище 6 01.01.2010 карта
01.01.2010
1