Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SLV 24.07644-01 с. Бяла Паланка, община Твърдица 15.08.1999 карта
15.08.1999
2
SLV 24.07644-02 Път IV-53034 с. Бяла Паланка, км 9+500 10.05.2005 карта
29.03.2006
10.05.2005
5
SLV 24.07644-03 с.Бяла Паланка-десен бряг на Беленска река, срещу ул.Комсомолска 7 06.10.2016 карта
06.10.2016
0
SLV 24.15944-01 Път IV-53034 (II-53) с.Бяла-с.Жълт бряг-падащи камъни м-т "Синдиката" 18.03.2015 карта
18.03.2015
1
SLV 24.15944-02 Път IV-53034 (II-53) с.Бяла-с.Жълт бряг-свлачище-срутище м-т "Нишан Кая" 18.03.2015 карта
18.03.2015
1
SLV 24.15944-03 Път IV-53034 (II-53) с.Бяла-с.Жълт бряг-свлачище-срутище м-т "Пенчови орехи" 18.03.2015 карта
18.03.2015
1
SLV 24.72165-01 Път IV-53034 с.Бяла-гара Чумерна, км 19+800 29.03.2005 карта
12.05.2005
2
SLV 24.72165-02 Път IV-53034 с.Бяла-гара Чумерна, км 12+600 29.03.2006 карта
29.03.2006
06.10.2016
2
SLV 24.72165-03 път III-662 Твърдица-Елена-свл.1-на 500м след разклона за минно селище Твърдица 06.10.2016 карта
0
SLV 24.72165-04 Над път III-662 Твърдица-Елена-свл.2 - в ДГФ, отдел 84л 06.10.2016 карта
06.10.2016
1
SLV 24.72165-05 Път III-662 Твърдица-Елена - свлачище 3, на около 5км след гр. Твърдица 09.02.2021 карта
09.02.2021
2
SLV 24.72165-06 Път III-662 Твърдица-Елена - свлачище 4 09.02.2021 карта
09.02.2021
1
SLV 24.72165-07 Път III-662 Твърдица-Елена - свлачище 5 09.02.2021 карта
0
SLV 24.72165-07 Път III-662 Твърдица-Елена - свлачище 5 09.02.2021 карта
09.02.2021
1
VAR 01.04426-01 кк "Камчия"-к-г "Романтика" 14.11.1972 карта
24.11.1984
2
VAR 01.04426-02 Южно от "Паша дере" 18.02.1972 карта
1
VAR 01.04426-03 Хижа "Родни Балкани"-южно 29.09.1972 карта
29.09.1972
1
VAR 01.04426-04 кк "Камчия"-к-г "Мечта" 16.06.2005 карта
16.06.2005
2
VAR 02.5369-01 с.Орешак, четвъртокласен път 18.02.1988 карта
18.02.1988
0
VAR 02.53691-01 с.Орешак-по четвъртокласния път 01.01.1988 карта
01.01.1988
1