Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Свлачища списък

Свлачище Местоположение Дата на регистрация Карта Изследвания Приложения
SLV 20.07613-05 път с.Гавраилово-с.Бяла 29.03.2006 карта
29.03.2006
1
SLV 20.07613-06 Път с.Бяла-с. Новачево, община Сливен 29.03.2006 карта
29.03.2006
1
SLV 20.07613-07 с.Бяла, ул."Райков бряг" 7, община Сливен 18.03.2010 карта
18.03.2010
1
SLV 20.07613-08 с.Бяла, ул."Кокиче" 1, община Сливен 18.03.2010 карта
18.03.2010
1
SLV 20.07613-09 Детско селище "Качулка" - до абонатната с-ция 03.08.2010 карта
03.08.2010
12.02.2018
4
SLV 20.07613-10 Детско селище "Качулка" - до КПП 12.09.2012 карта
12.09.2012
1
SLV 20.07613-11 Път с.Бяла-с.Въглен-на около 2.5км преди с.Въглен 16.02.2015 карта
16.02.2015
1
SLV 20.07613-12 Път II-53 Elena-Сливен-Ямбол, км 107+200 16.02.2015 карта
16.02.2015
3
SLV 20.07613-13 Път с.Бяла-с.Въглен-на около 1.3км преди с.Въглен 24.03.2015 карта
24.03.2015
0
SLV 20.07613-14 Път II-53 Елена-Сливен, км 102+800 Ямбол 29.03.2005 карта
1
SLV 20.30257-01 Път с.Зайчари-на около 500м преди селото 09.12.2015 карта
09.12.2015
1
SLV 20.32915-01 Път III-488 Градец-Ичера-Сливен-свлачище 1 23.10.2015 карта
23.10.2015
1
SLV 20.32915-02 Път III-488 Градец-Ичера-Сливен-свл.2, км 25+765 до км 25+803 23.10.2015 карта
23.10.2015
2
SLV 20.51929-01 с.Новачево-пътIV-53034, км3+900 15.09.2009 карта
15.09.2009
1
SLV 20.51929-02 Път с.Бяла-с.Новачево от км 2+500 до км 2+600 10.05.2016 карта
18.08.2017
2
SLV 20.62061-01 пътIV-48814 Сливен-Раково, км22+600 12.03.2005 карта
12.03.2005
1
SLV 20.62061-02 с.Раково-източен край-десен бряг на р.Луда Камчия 26.01.2015 карта
26.01.2015
1
SLV 20.68117-01 С. Сотиря-м/у ул."Сини камъни" и ул."Първи май" 24.03.2015 карта
24.03.2015
04.05.2017
1
SLV 20.68117-02 с. Сотиря-склон над училището 08.05.2015 карта
08.05.2015
11.12.2017
3
SLV 20.68117-02 -01 с. Сотиря-склон над училището-локално свлачище 18.11.2018 карта
29.03.2018
2