Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

BGS 04.07079-05

246 | Редактиране

Основни данни
Dec. 10, 2001
BGS 04.07079-05
02-3930-05
Парк "Росенец" - под ПС на МП

Географски данни
27.5507390499
42.451260741
None

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
11
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

В изследвания район са проявени следните физико-геоложки явления и процеси: морска абразия, срутища, свлачища, ерозия от повърхностно течащи води и изветряне в откритите части на бреговия клиф.

Литература:

“ГЕОЗАЩИТА”-ЕООД-ВАРНА – обект: „Област Бургас – локални свлачища“, подобект: “Парк „Росенец” – министерство на правосъдието“, част ИГП, 2001год.

Начало на режимните наблюдения:

Dec. 10, 2001
Изследвания
BGS 04.07079-05 Dec. 10, 2001

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BGS 04.07079-05/IGO_Rosenec_05_2019.pdf ИГО
BGS 04.07079-05/Rosenec-06.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход