Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

BGS 04.07079-03

245 | Редактиране

Основни данни
Jan. 1, 1972
BGS 04.07079-03
02-3930-03
Парк "Росенец"

Географски данни
27.5564360619
42.4486126858
None

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
5
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

НПК за БСА – ВАРНА – “Брегоукрепване на парк Росенец окр.Бургаски”, част ИГП, 1986год.;

Начало на режимните наблюдения:

Jan. 1, 1986
Изследвания
BGS 04.07079-03 Jan. 1, 1986
BGS 04.07079-03 Oct. 31, 2012

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BGS 04.07079-03/ROSENEC-MRRB_2012.pdf Становище
BGS 04.07079-03/Албум снимки, 2012г..pdf None
BGS 04.07079-03/karta_19г..PDF Ситуация
BGS 04.07079-03/Ros_karta.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход