Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

BGS 04.07079-02

212 | Редактиране

Основни данни
Sept. 14, 1972
BGS 04.07079-02
02-6542-02
с.Сарафово - южно от селото

Географски данни
27.5067615509
42.5505511467
None

Структура, механизъм и възраст
асеквентно
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
15
югоизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

1. Отчет по темата "Изследване на свлачищните явления по Черноморското крайбрежие - Сарафово" - Бургаски район - ГИ при БАН, 1970 г. 2. Инженерно-геоложко проучване на свлачище с.Сарафово - фаза идеен проект - ЦНИРПД "Транспроект", ХI. 1973 г. 3. ИГП за обект: "Укрепване морския бряг (свлачище) с.Сарафово, Бургаско - III етап", НПКБСА, ХII.1984 г. 4. ИГП за обект: "Брегоукрепване свлачище Сарафово - III етап", актуализация, фаза П П П - НПКБСА, ХII.1988 г. 5. Отчет по изпълнение на научно-изследователска задача "Изследване устойчивостта на свлачищните процеси по натурни данни"1990 - 1991 г., ДФ"Геозащита"- Варна и ВМГИ-София. 6. Укрепване свлачище Сарафово – Изследване устойчивостта на склона, фаза ППП, ДФ “Геозащита” Варна – 1991г. 7. ИГП за обект: "Укрепване свлачище Сарафово - III етап – участък III-2 - авариен", актуализация, фаза Р П – “Геозащита – ЕООД Варна, 1999 г. 8. Геотехническа експертиза относно: Изменение на ТУП и ПУП на местност “Кюшето” в землището на кв. “Сарафово” – Бургас - “Геозащита – ЕООД Варна, 2006 г. 9. Режимни изследвания провеждани от "Геозащита" - ЕООД Варна

Начало на режимните наблюдения:

Feb. 23, 1984
Изследвания
BGS 04.07079-02 Sept. 19, 1984
BGS 04.07079-02 Nov. 3, 2015

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BGS 04.07079-02/ИГО свл.Сарафово-IIIетап-2012г..pdf None
BGS 04.07079-02/ИГО свл. Сарафово-IIIетап-13г..pdf None
BGS 04.07079-02/IGO-15g..pdf ИГО
BGS 04.07079-02/Situacia Sarafovo.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход