Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

BGS 13.48619-03

156 | Редактиране

Основни данни
June 15, 1995
BGS 13.48619-03
02-4861-3
гр. Царево - северен бряг - под пазара

Географски данни
27.8507333994
42.1723891931
None

Структура, механизъм и възраст
консеквентно
делапсивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
12
североизток

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Литература:

Брегоукрепване гр. Царево-част ИГП

Начало на режимните наблюдения:

June 15, 1995
Изследвания
BGS 13.48619-03 July 17, 2018
BGS 13.48619-03 June 15, 1995

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
BGS 13.48619-03/Писмо до МРРБ - централен плаж.pdf Становище
BGS 13.48619-03/Писмо до МРРБ 2014г. - централен плаж.pdf None
BGS 13.48619-03/Carevo.jpg Скица
BGS 13.48619-03/Carevo sever-13g.pdf ИГО

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход