Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул."Св.св. Кирил и Методий" 17-19, тел.83 841, телекс 22182bg, факс 987 25 17
Геозащита Варна

Преглед на свлачище

VAR 06.10135-11

115 | Редактиране

Основни данни
Jan. 1, 1984
VAR 06.10135-11
03-8187-1-2
Варна югозападно от нос "Галата"

Географски данни
27.9399061203
43.169316931
None

Структура, механизъм и възраст
инсеквентно
детрузивно
съвременно

Терен на който се проявява
морски брегови склон
по карта
19
север

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Главният свлачищен отстъп на VAR 06.10135-11 има височина около 40м – той е почти вертикален /неустойчив/; базисът на свличане е около кота 20. Това е едно от най-труднодостъпните свлачища по нашето Черноморие. Главна причина за възникване на свлачището е покачване нивото на подземните води, вследствие подхранването им от инфилтрация на повърхностни води, от атмосферни валежи и от битовите води на кв. Галата, поради липсата на канализация към момента на свличането; естествения геоложки строеж – наклона към морето на здравите мергели и пясъчници, върху които става свличането; висок хидравличен градиент; морска абразия. Към момента, свлачището се намира в гранично равновесие. На свлачището не са провеждани укрепителни мероприятия. Съществува риск, в дългосрочен план, от ново активизиране на свлачищния процес.

Литература:

Брегоукрепване Карантината-нос"Га

Начало на режимните наблюдения:

Jan. 1, 1984
Изследвания
VAR 06.10135-11 Jan. 1, 1984

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход

Приложения
VAR 06.10135-11/Galata_morski plaj_2020.pdf ИГО
VAR 06.10135-11/Galata__11.pdf Ситуация

Ако желаете да добавите трябва да сте регистриран потребител Регистрация и да сте в системата Вход